ਸੜਕ ਦੇ ਉਪਰ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਬਕਸਾ ਕਿਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ,ਇਹ ਬਕਸਾ ਹਰ ਵਕਤ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਦਦ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਰੋੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਐਸ ਓ ਐਸ ਫੋਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇ ਉੱਪਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕ ਸਾਈਡ ਉੱਪਰ ਇਕ ਖੰਭੇ ਉਪਰ ਲੱਗੇ ਐਸ ਓ ਐਸ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਐਸ ਓ ਐਸ ਅਜੈ ਹੂਣ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਲ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਉਪਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ

ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਉਸੇ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਐਸ ਓ ਐਸ ਫੋਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਸ ਓ ਐਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ।ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉਪਰ ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ

ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੱਦਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਓ ਐਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *